Nederlands

_Het concentratiekamp Gusen was een nevenkamp van het concentratiekamp Mauthausen. Het werd gebouwd vanaf december 1939. In mei 1940 werden de eerste gevangenen er officieel geregistreerd. Tot aan de bevrijding van het kamp in mei 1945 werden in Gusen 71.000 mensen uit bijna 30 landen gevangen gezet. Meer dan de helft overleefde de gevangenschap niet.

Na de bevrijding werd het kamp binnen korte tijd voor een groot deel gesloopt. In de jaren 60 richtten internationale organisaties van overlevenden op eigen kosten een monument op rond de bewaard gebleven verbrandingsoven. Het zogenoemde Memorial de Gusen werd in 1965 geopend. Tegenwoordig zijn er nog maar weinig fysieke resten van het kamp. Op grote delen van het voormalige kampterrein staat nu een woonwijk.

Sinds 1997 is de Republiek Oostenrijk verantwoordelijk voor de concentratiekamp-gedenkplaats Gusen. De gedenkplaats is voormalige plaats delict, een plaats om te gedenken en een plaats van politiek-historische vorming.

De concentratiekamp-gedenkplaats Gusen maakt organisatorisch deel uit van de concentratiekamp-gedenkplaats Mauthausen. De taak van de gedenkplaats is de geschiedenis van het concentratiekamp Gusen, de herinnering aan de slachtoffers ervan en de verantwoordelijkheid van de daders en toeschouwers te verankeren in het publieke bewustzijn. Tegelijkertijd wil de gedenkplaats bijdragen aan het bevorderen van de publieke omgang met de geschiedenis in het licht van haar betekenis voor het heden en de toekomst.