Magyar

A guseni koncentrációs tábor a mauthauseni tábor melléktábora volt. 1939 decemberében hozták létre, az első fogvatartottakat pedig 1940 májusában vették hivatalosan nyilvántartásba. Amíg 1945 májusában fel nem szabadították, Gusenben 71 000 embert tartottak fogva, akik közel 30 nemzetből kerültek ki. Több mint felük nem élte túl a fogvatartást.

Felszabadítása után a tábor nagy részét rövid időn belül lebontották. Az 1960-as években túlélők nemzetközi szervezetei saját költségükön emlékművet állítottak a megmaradt hamvasztókemencék körül. Az úgynevezett Memorial de Gusent 1965-ben avatták fel. A táborból napjainkra csak kevés maradt meg, egykori területének nagy részére pedig lakótelep épült.

1997 óta a guseni koncentrációs tábor emlékhelyének működtetéséért az Osztrák Köztársaság felel. Gusen egyszerre egy volt tetthely, egy emlékhely, valamint politikatörténeti tanulság hordozója.

Szervezetileg a guseni koncentrációs tábor emlékhelye a mauthauseni tábor emlékhelyének a része, melynek feladata, hogy megőrizze a guseni koncentrációs tábor történetét és az áldozatok emlékét a köztudatban, valamint emlékeztessen a tettesek és a tétlen szemlélők felelősségére. Emellett hozzájárul ahhoz is, hogy támogassa a történelemmel való nyilvános szembenézést, tekintettel annak jelentőségére a jelenre és a jövőre nézve.