עברית

מחנה הריכוז גוּזֶן היה שלוחה של מחנה הריכוז מאוטהאוזן. בנייתו החלה בחודש דצמבר 1939. האסירים הראשונים נרשמו בו רשמית במאי 1940. עד לשחרורו במאי 1945, נאסרו בגוזן 71,000 אסירים, מ-30 מדינות כמעט. יותר ממחציתם לא שרדו את מאסרם.

אחרי השחרור, המחנה נהרס בשיטתיות. בשנות ה-60 של המאה העשרים, ארגוני ניצולים בינלאומיים הקימו במימונם אתר הנצחה מסביב למשרפה ששרדה. אתר ההנצחה "Memorial de Gusen" נחנך בשנת 1965. כיום יש למחנה הריכוז שרידים מועטים בלבד, ועל חלקים גדולים משטחי המחנה לשעבר נבנה פרויקט מגורים.

משנת 1997, רפובליקת אוסטריה אחראית לאתר ההנצחה של מחנה הריכוז גוזן. מדובר בזירת פשע לשעבר, באתר הנצחה ובמקום לחינוך פוליטי-היסטורי.

אתר ההנצחה למחנה הריכוז גוזן הוא חלק מאתר ההנצחה של מאוטהאוזן. מטרתו להשריש בתודעת הציבור את ההיסטוריה של מחנה הריכוז גוזן, את זכר קורבנותיו ואת האחריות של המבצעים ושל העומדים מנגד. הוא נועד גם לעזור בקידום השיח הציבורי על ההיסטוריה, לנוכח חשיבותה בהווה ולעתיד.