Česky

 

Koncentrační tábor ve vesnici Gusen byl pobočným táborem koncentračního tábora v Mauthausenu. Jeho budování začalo v prosinci roku 1939. V květnu roku 1940 zde byli oficiálně zaregistrováni první vězni. Až do jeho osvobození v květnu 1945 jím prošlo na 71 tisíc zajatců z téměř 30 zemí. Více než polovina z nich věznění nepřežila.

Po osvobození byl tábor během krátké doby do značné míry zlikvidován. V 60. létech 20. století pak zahraniční organizace přeživšíchv tomto prostoru zřídily na vlastní náklady památník kolem zachovalé pece krematoria.  Památník Koncentrační tábor Gusen, takzvaný Memorial de Gusen, bylzpřístupněnv roce 1965. Dnes po bývalém koncentračním táboru nalezneme jen nepatrné fyzické stopy, velká část jeho areálu je zastavěna sídlištěm.

Od roku 1997 převzala odpovědnost za památník v Gusenu Rakouská republika. Je to bývalé místo činu, místovzpomíneka také místo politicko-historického vzdělávání.

Památník Koncentrační tábor Gusen spadá organizačně pod PamátníkKoncentrační tábor Mauthausen. Jejich společným úkolem je, aby vzpomínka na oběti a odpovědnost pachatelů a zůstaly pevně zakotvenyv obecném povědomí. Současně mají přispět k podpoře obecného vyrovnání s historií ve světle svého významu pro současnost a budoucnost.